ВИДЕО

Новини - откриване на събор Средногорие 2013
Стънт събор Средногорие 2013
Мото събор Средногорие 2008
Откриване на мотосезон 2012
Откриване на мотосезон 2011
Откриване на мотосезон 2010

Спътници на вятъра - събор 2012
Мотосъбор 2010
Репортаж за събор 2009
Репортаж с интервю за събор 2009
Заря на събор Средногорие 2008 година
Откриване на мотосезон 2008 година - минаване през Пирдоп
ROCKBULL LIVE-WASTED YERS (COVER)-SREDNOGORIE 2009
ROCKBULL LIVE-MOTOSABOR- SREDNOGORIE-2009